غریب

در وطن مثل غریبانم نمی دانم چرا ؟؟؟؟


روز شب سردر گریبانم چرا؟؟؟

هرکه را از روی دل جانم 

فدایش میکنم مثل عقرب 

میزند نیشم نمی دانم چرا ؟؟؟؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
مصطفی

عالیه خیلی خوبه