سرآغاز

ای نام تو بهترین سراغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

با سلام امروز 93/1/17 من کار خودم را آغاز کردم امیدوارم بتوانم لحظات شما را شیرین تر کنم

/ 0 نظر / 8 بازدید