احساس

احساس خوبی به آدم دست میده 

وقتی یکی بهت میگه 

**مواظب خودت باش **

اما احساس خیلی بهتر به آدم 

دست میده وقتی میشنوی یکی میگه 

**خودم مواظبتم **


آپلود عکس رایگان و دائمی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید