به سلامتی رفیق

سلامتی ادمای به کینه 


که وقتی یک رو دوست دارن 

هر چقدر اذیتشون کنی

هر چقدر ناراحتشون کنی 

باز یادشون میره ودلشون برات تنگ میشه 
/ 0 نظر / 8 بازدید