خودم

برای دل خودم مینویسم ....


برای دلتنگی هایم برای دغدغه های خودم 

برای شانه ای که تگیه گاهم نیست!برای دلی که دلتنگم نیست

برای دستی که نوازشگرم زخم هایم نیست ....

/ 0 نظر / 10 بازدید