گذر زمان

در گذر گاه زمان خیمه شب بازی دهر 


باهمه تلخی شیرینی خود میگذرد

عشقها می میرند رنگها رنگ دگر میگیرند 

وفقط خاطره هاست که چه شیرین وچه تلخ 

دست ناخورده به جا می ماند وبس 


/ 0 نظر / 9 بازدید