فقط رفت

فقط رفت!
بدون کلامی که بوی اشک میدهد...!
فقط رفت!
بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد...!
فقط رفت.....
فقط رفت و من شنیدم که توی دلش آرام گفت:
راحت شدم...!!!
/ 0 نظر / 21 بازدید